Handel międzynarodowy

Przeprowadzamy transakcje handlowe w imporcie i eksporcie. Oferujemy doradztwo w handlu międzynarodowym i znajdujemy partnerów zagranicznych dla naszych klientów. Zapewniamy naszym klientom elastyczne usługi dopasowane do indywidualnych potrzeb, oczekiwań i celów biznesowych. Oferujemy m.in.:

  • badania i analizy rynkowe
  • usługi typu market screening i identyfikowanie potencjalnych partnerów handlowych
  • nawiązywanie efektywnych kontaktów handlowych z kontrahentami zagranicznymi
  • doradztwo przy zawieraniu odpowiednich umów handlowych
  • pośrednictwo i wsparcie w negocjacjach z partnerami handlowymi
  • doradztwo strategiczne w zakresie polityki marketingowej i ekspansji rynkowej
  • wsparcie logistyczne.
Handel międzynarodowy z Koreą ARIOCO Consulting

ARIOCO Consulting