Zwyczaje w biznesie w Korei

W wysoko konkurencyjnym otoczeniu nawet tak miękkie czynniki jak znajomość obyczajów i etykiety mogą mieć rozstrzygające znaczenie w pozyskaniu kontrahenta i partnera biznesowego.

Kto nie lubi, gdy druga strona słowami i gestami wyraża szacunek dla zwyczajów, do których przywykł przez lata prowadzenia swego biznesu?  Wiedza o uwarunkowaniach kulturowych, w jakich prowadzi się koreański biznes, pozwala uniknąć nieporozumień i niepotrzebnych zadrażnień.

Warto pamiętać, że dla partnerów w Azji respektowanie cenionych tam wartości i przyjętej etykiety korporacyjnej nierzadko przeważają przy wyborze kontrahenta. Wybór niewłaściwego hotelu czy obcej dla biznesowego gościa kuchni, rezygnacja z rzekomo przesadnej sztywności podczas pierwszego spotkania.

Z drugiej strony nadmierny, pedantyczny wręcz formalizm w określaniu warunków kontraktu mogą zrujnować nawet najlepsze perspektywy biznesowe.